برگزاری جلسه ستاد تنظیم خانواده و جوانی جمعیت شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

برگزاری جلسه ستاد تنظیم خانواده و جوانی جمعیت شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

 

✍️این جلسه با هدف تحکیم بنیاد خانواده و‌پویایی و جوانی جمعیت و همچنین مبارزه با اسیبهای اجتماعی برگزار شد. 

معاون سیاسی امنیتی فرماندار پیرانشهر  اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیت ها برای جوانی جمعیت استفاده گردد.

 

منگور کردستانی در این جلسه ضمن برشماری وظایف و تکالیف ارگانها در انجام وظایف ارائه ی گزارش و شرح کاری خود در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت طی جلسات اینده خواستار شد. 

 

وی، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان همگام با نرخ  رشد جمعیت و افزایش امکانات و فراهم کردن اشتغال را از جمله تکالیف و وظایف دستگاههای مرتبط با این حوزه دانست.

 

📆یکشنبه 30 مرداد ماه 1401