نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت شروع بکار نهضت ساخت و توسعه راه های روستایی در شهرستان پیرانشهر

نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت شروع بکار نهضت ساخت و توسعه راه های روستایی در شهرستان پیرانشهر
نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت شروع بکار نهضت ساخت و توسعه راه های روستایی در شهرستان پیرانشهر

نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت شروع بکار نهضت ساخت و توسعه راه های روستایی شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار شهرستان و با حضور بخشداران بخش مرکزی،لاجان و جمعی از مسئولین شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار گردید