🔻رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

🔻رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
🔹ارز مورد نیاز برای تهیه و تامین دارو تخصیص یافته است 🔹نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد

🔻رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

🔹ارز مورد نیاز برای تهیه و تامین دارو تخصیص یافته است

🔹نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد

🔹انجام تست کرونا از همه کسانی که به کشور وارد می‌شوند، ضروری است

🔹رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون نسخه الکترونیکی، گفت: تا تکمیل زیرساخت‌ها، در برخی از شهرها برای موارد ضروری و استثنایی با تشخیص وزارت بهداشت و درمان به منظور جلوگیری از اجتماع و ازدحام جمعیت و خطر شیوع بیماری، مجوزهای لازم صادر شده تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.