بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از کارخانه قند پیرانشهر

بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از کارخانه قند پیرانشهر

 

✍️امروز شنبه مورخ 21 خرداد ماه مهندس خضر کاک درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر ضمن بازدید از کارخانه قند در جریان مراحل توسعه آن در راستای افزایش تولید قرار گرفتند.

در این بازدید مهندس جعفری مدیرعامل کارخانه قند ضمن ارائه گزارش کامل از وضعیت فعلی کارخانه، مسائل و مشکلات مربوطه را بیان نمودند.

 

🗓 شنبه 21 خرداد 1401