🔰هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) گرامی باد.

مجاهدت های خاموش، زیبنده ترین مصداق انتظار

مجاهدت های خاموش، زیبنده ترین مصداق انتظار

مجاهدت های خاموش، زیبنده ترین مصداق انتظار 

وزارت اطلاعات «سنگری بسیار مهم و حساس» و «چشم بینا و بیدار نظام اسلامی» و پوسته‌ی سخت نظام است و به هیچ‌وجه نباید آسیب‌پذیر شود. ‹رهبر معظم انقلاب› 

🔰هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) گرامی باد.