برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان پیرانشهر و برنامه ریزی مراسمات هفته دفاع مقدس به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان پیرانشهر و برنامه ریزی مراسمات هفته دفاع مقدس به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار