کاهش چشمگیر شهرهای قرمز( پیرانشهر همچنان #آبی)

🔴جدیدترین نقشه کرونایی کشور

🔴جدیدترین نقشه کرونایی کشور

🔴جدیدترین نقشه کرونایی کشور/ کاهش چشمگیر شهرهای قرمز( پیرانشهر همچنان #آبی)  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: 

🔹بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از 55 به 2 شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 84 به 48 شهر کاهش یافت.  

🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 274 به 323 شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 35 به 75 شهر افزایش یافت.  

🔴قرمز: 2 شهر

🟠نارنجی: 48 شهر

🟡زرد: 323 شهر

🔵آبی: 75 شهر