❌#پیرانشهر_در_وضعیت_زرد

📈 آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

📈 آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

📈 آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور       

          ( 12 بهمن ماه1400) 

▪️سرعت افزایش بستری در ابتدای موج ششم بی‌سابقه است. 

🔴 42 شهرستان قرمز

🟠 142 شهرستان نارنجی

🟡 230 شهرستان زرد

🔵 34 شهرستان آبی 

🔴 رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و تزریق واکسیناسیون با توجه به تغییر سریع وضعیت شهرها و افزایش آمار بستری ها در این شرایط حساس؛ امری ضروری است. 

❌#پیرانشهر_در_وضعیت_زرد