دیدار حاج آقا یاری معاون تبلیغات عقیدتی سیاسی فراجا و حاج آقا آشوری ، رئیس عقیدتی سیاسی فرمانده مرزبانی استان  با کاک درویشی ،فرماندار شهرستان پیرانشهر

دیدار حاج آقا یاری معاون تبلیغات عقیدتی سیاسی فراجا و حاج آقا آشوری ، رئیس عقیدتی سیاسی فرمانده مرزبانی استان  با کاک درویشی ،فرماندار شهرستان پیرانشهر