حضور رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشور در فرمانداری

حضور رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشور در فرمانداری
امروز 23 شهریور ماه در پیرانشهر انجام شد

 

با استقبال فرماندار پیرانشهر:

هــاشمی: رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشور و هیئت همراه

وارد شهرستان پیرانشهر شدند.

ادای احترام رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشـور به همراه فرماندار پیرانشهر و‌ سایر مسؤلین استانی  و شهرستان به مقام شامخ شهدای شهرستان پیرانشهر

در دیدار رئیس سازمان فنی و حرفه ای کل کشور و هئیت همراه با فرماندار شهرستان پیرانشهر مطرح شد:

_ایجاد یک مرکز آموزش فنی حرفه ای بین المللی در شمال غرب کشور و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان پیرانشهر بعنوان ایجاد این مرکز بین المللی