آخرین وضعیت آماری بیماری کرونا در استان آذربایجان غربی

🔴4 نفر فوتی و 182 نفر مبتلا جدید در استان

🔴4 نفر فوتی و 182 نفر مبتلا جدید در استان

🔴4 نفر فوتی و 182 نفر مبتلا جدید در استان