🔺تذکر فرماندار پیرانشهر به پیمانکار پروژه چهار بانده ورودی پیرانشهـر به طرف نقده؛ در جهت تسریع در اجرای عملیات آسفالت محور مذکور تا پل کارخانه قند

🔺تذکر فرماندار پیرانشهر به پیمانکار پروژه چهار بانده ورودی پیرانشهـر به طرف نقده؛ در جهت تسریع در اجرای عملیات آسفالت محور مذکور تا پل کارخانه قند
▪️بازدید "تـرابـی" فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری از روند ساخت دیوار حائل ارتش و اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده و تذکر به پیمانکار پروژه در جهت تسریع در اجرای عملیات آسفالت محور مذکور تا پل کارخانه قند