🔴حضـور فرماندار شهرستان پیرانـشهر در سامانه تلفنی 111 سامـد جهت پاسخــگویی به ســوالات شــهروندان

🔴حضـور فرماندار شهرستان پیرانـشهر در سامانه تلفنی 111 سامـد جهت پاسخــگویی به ســوالات شــهروندان

🔴حضـور فرماندار شهرستان پیرانـشهر در سامانه تلفنی 111 سامـد جهت پاسخــگویی به ســوالات شــهروندان 

✍ امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه سالجاری؛ "کاک درویـشی" فرماندار شهرستان پیرانشهر  با حضور در محل سامانه تلفنی 111(سامد) در راستای راهنمایی و حل مشکلات شهروندان پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی بودند.