بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه قند پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه قند پیرانشهر
بازدید و سرکشی فرماندار از کارخانه قند پیرانشهر بمنظور بررسی مسائل و مشکلات چغندرکاران و همچنین گفتگو با کشاورزان

در این بازدید"ترابی"فرماندار پیرانشهر ضمن قول مساعد و نهایت سعی مسئولین کارخانه قند نسبت به دریافت محصولات کشاورزان تاکید نمود

سپس به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین از بخشهای مختلف کارخانه(باسکول،عیارسنج و...) بازدید بعمل آمد و از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت