🔴 دکتر کاسیان زاده: لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به سرعت سرایت امیکرون/ پیرانشهر در آرامش قبل از طوفان!

🔴 دکتر کاسیان زاده: لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به سرعت سرایت امیکرون/ پیرانشهر در آرامش قبل از طوفان!
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهردر مصاحبه با خبرنگار صد و سیما گفت: خوشبختانه روند بستری‌شدگان کرونا در پیرانشهر رو به کاهش است اما این روند قطعاً با ورود امیکرون شرایط را برعکس خواهد کرد و اکنون میتوان گفت که در آرامش قبل از طوفان قرار داریم.

دکتر کاسیان زادە  افزود: در وضعیت کنونی متأسفانه مشاهده می‌شود که مردم کم‌کم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی خصوصاً زدن ماسک سست هستند و این خطرناک است. 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر خاطرنشان کرد:از مردم تقاضا می‌شود که نسبت به دریافت واکسن در دز دوم و سوم اقدام نمایند چرا که ایمنی در مقابل کرونا به زدن ۳ دز واکسن صورت می‌گیرد.