جلسه هماهنگی خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به زائرین اربعین حسینی (ع)

جلسه هماهنگی خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به زائرین اربعین حسینی (ع)

جلسه هماهنگی خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به زائرین اربعین حسینی (ع) به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان پیرانشهر و با حضور دکتر صالحی مدیر امور بیمارستانهای استان، دکتر حسینی کارشناس ناظر بر تاسیسات و تجهیزات امور درمان، دکتر بهرامی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه،دکتر عسگری، دکتر ولیزاده معاون اجرایی معاونت بهداشت، مدیر گروه واحد بیماریهای معاونت بهداشت و جمعی از مسئولین شهرستان پیرانشهر  در محل فرمانداری شهرستان در حال برگزاری می باشد.

 

  ‌📆چهارشنبه 26 مرداد ماه 1401