دعای روز نوزدهم ماه #رمضان 🌙

دعای روز نوزدهم ماه #رمضان 🌙
🔹خدایا سرشار کن در این ماه بهره ام را از برکات آن