اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار:

🔺مبلغ کمک معیشتی از امشب قابل برداشت است

🔺مبلغ کمک معیشتی از امشب قابل برداشت است

🔺مبلغ کمک معیشتی از امشب قابل برداشت است  اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار:

🔹افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده است از این زمان بە بعد میتوانند آن را برداشت کنند. 

🔹بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار سقف قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تعیین شد و واحدهای صنفی مجاز هستند قیمت‌های جدید را از فردا به تدریج اعمال کنند. 

🔹یارانه نان و دارو برای همه قشرهای جامعه برقرار است.