در سفر یکروزه فرماندار پیرانشهر

در سفر یکروزه فرماندار پیرانشهر
ترابی فرماندار پیرانشهر بمنظور اجرای عملیات های آسفالت راه روستایی و همچنین بررسی و رفع مشکلات جاده ای با حضور در بین مردم روستاهای کانی شینکه، آبخورده و گردباساک بازدید میدانی بعمل آورد⬇

🔹 بازدید از اجرای عملیات زیر سازی و آماده سازی خیابان اصلی و راه روستای کانی شینکه به طول ۵۵۰ متر جهت آسفالت و تسریع در این امر مهم

🔹بازدید از اتمام اجرای عملیات آسفالت راه روستای آبخورده به طول ۸۵۰ متر

🔹بازدید از اجرای عملیات آسفالت راه روستای گردباساک بطول ۵۰۰ متر

🔹بازدید از اجرای آماده سازی و آسفالت مسیرهای جایگزین نقاط حادثه خیز محور راه اصلی پیرانشهر-سردشت