بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آماده سازی زیر ساختها و مواکب اربعین حسینی در پیرانشهر

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آماده سازی زیر ساختها و مواکب اربعین حسینی در پیرانشهر