بازدید از مدرسه روستای پردانان ـ پیرانشهر

بازدید از مدرسه روستای پردانان ـ پیرانشهر

 

🔹 کاک درویشی " فرماندار شهرستان پیرانشهر" به همراه مهندس کمال حسین پور "نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی" و تعدادی از خیرین بزرگوار تهران" از مدرسه روستای پردانان بازدید بعمل آوردند.