🔴 برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهری پیرانشهر به ریاست فرماندار شهرستان؛

🔴 برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهری پیرانشهر به ریاست فرماندار شهرستان؛ 

▪️امروز سه شنبه 30 فروردین ماه؛ جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری با محوریت بررسی اقدامات، مسائل و مشکلات خدمات رسانی به محلات 11 گانه هدف ستاد باز آفرینی شهری با حضور فرماندار شهرستان، معاون عمرانی فرمانداری، رێیس شورا و شهردار پیرانشهر، ادارات خدمات رسان و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار گردید.

  در این جلسه آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص خدمات و توسعه زیر ساخت ها به  محلات 11  گانه محدوده شهری، توجه ویژه به بافت های فرسوده شهری، آخرین وضعیت مرکز جامع سلامت - چمن ورزشی و شبکه فاضلاب شین آباد،  میدان ورزشی کهنه خانه، فرهنگ سرای شهر و تصمیمات لازم برای پیشبرد برنامه های ستاد باز آفرینی شهری و ارایه خدمات مطلوب به محلات هدف طرح اتخاذ گردید.