جلسه بررسی وضعیت فضاهای درمانی شهرستان پیرانشهر

جلسه بررسی وضعیت فضاهای درمانی شهرستان پیرانشهر

جلسه بررسی وضعیت فضاهای درمانی شهرستان پیرانشهر با حضور مهندس کاک درویشی فرماندار پیرانشهر، معاون توسعه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مهندس کمال حسین پور، رئیس علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و مسئولان شهرستانی 

 

امروز با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی #بیمارستان جدید پیرانشهر #افتتاح خواهد شد.