⭕️ پیگیری پروژهای نوسازی مدارس پیرانشهر در دیدار مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی با فرماندار و نماینده مردم شهرستان؛

⭕️ پیگیری پروژهای نوسازی مدارس پیرانشهر در دیدار مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی با فرماندار و نماینده مردم شهرستان؛ 

▪️امروز شنبه 21 اسفند ماه 1400، در راستای پیگیری پروژهای نوسازی مدارس شهرستان پیرانشهر، جلسه ای با حضور فرماندار پیرانشهر، نماینده مردم شریف شهرستان و خانم قاسمی" مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری برگزار گردید. 

  ▪️در این جلسه (پروژهای نوسازی مدارس شهرستان پیرانشهر، استاندارد سازی، تامین اعتبارات پروژه های آموزشی نیمه تمام و تجهیز کلاس های مدارس) مورد پیگیری قرار گرفت.