شهادت سردار سلیمانی در تاریخ مانگار شد.

شهادت سردار سلیمانی در تاریخ مانگار شد.
دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش تسلیت باد