فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ۵۷ واحد تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان با ۹۰ درصد پوشش فعال است.

فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ۵۷ واحد تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان با ۹۰ درصد پوشش فعال است.

⭕️ ۹۰ درصد از واحدهای صنعتی شهرستان پیرانشهر فعال است.

فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ۵۷ واحد تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان با ۹۰ درصد پوشش فعال است.

سید علی ترابی افزود: در مجموع ۶۳ واحد تولیدی در این شهرستان وجود دارد که در بخش های مختلف تولید سیم، کابل، مواد غذایی و سایر بخشها فعالیت دارند.

ترابی تصریح کرد: شهرک صنعتی پیرانشهر در چند سال گذشته با وجود موانع و مشکلاتی چون تحریم و کرونا در ایجاد اشتغال به خصوص برای جوانان همچنان فعال بوده است.

وی، با بیان اینکه  بیش از ۵۰۰ کارگر درشهرک صنعتی این شهرستان مشغول به کار هستند، اضافه کرد: امسال هفت واحد تولیدی راکد در این شهرستان به چرخه فعالیت و تولید بازگشته و سه واحد هم درحال ساخت است.