دیدار معاون مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی بهمراه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان  با کاک‌درویشی، فرماندارشهرستان پیرانشهر

دیدار معاون مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی بهمراه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان  با کاک‌درویشی، فرماندارشهرستان پیرانشهر