فرماندار پیرانشهر از احداث ساختمان آموزشی در روستای قروچاوه خبر داد

فرماندار پیرانشهر از احداث ساختمان آموزشی در روستای قروچاوه خبر داد
بازدید فرماندار پیرانشهر از مدرسه کانکسی در روستای قروچاوه...

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین بمنظور بررسی،رفع مشکلات فضاهای آموزشی و همچنین مکان یابی زمین برای احداث ساختمان آموزشی جهت حذف و جایگزین کانکس مذکور از مدرسه کانکسی روستای قروچاوه بازدید بعمل آورد