بررسی پیشرفت پروژه های تامین  آب مواکب و روشنایی مسیرهای تردد زائرین اربعین

بررسی پیشرفت پروژه های تامین  آب مواکب و روشنایی مسیرهای تردد زائرین اربعین

⭕️دیدار  مهندس هرمزی ، معاون مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران و مسئول تامین زیرساخت های وزارت نیرو در مرز تمرچین ، و معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با کاک درویشی، فرماندار پیرانشهر به منظور بررسی پیشرفت پروژه های تامین  آب مواکب و روشنایی مسیرهای تردد زائرین اربعین

 

📆 دوشنبه 31 مرداد ماه 1401