📷#عکس_نوشت ▪️فرماندار شهرستان پیرانشهر در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرز رسمی تمرچین: