پیام سید علی ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر

پیام سید علی ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر
بمناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

مسئولین محترم روابط عمومی دستگاههای اجرایی

با سلام و تحیت

∆ بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است تا نقش و جایگاه این هنر را یادآور شویم و دست آوردهای تلاشگران خانواده بزرگ روابط عمومی را ارج نهیم.بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روزافزون روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

∆ اینجانب برخود فرض می دانم این روز را به همکاران این حوزه با اهمیت که با الهام از هم اندیشی، همسویی، همدلی، تدبیر، صداقت و امانت در جهت انجام این رسالت خطیر قدم برمی دارند، تبریک و تهنیت عرض نمایم.

 عزت و توفیق و سربلندی را برای شما تلاشگران عرصه اطلاع رسانی مسئلت دارم.

                        °سید علی ترابی°

              |فرماندار شهرستان پیرانشهر|