🔴 برگزاری جلسه اضطراری ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر

🔴 برگزاری جلسه اضطراری ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر 

امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه، جلسه اضطراری ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست «کاک درویشی» فرماندار پیرانشهر و باحضور اعضاء ستاد با بررسی التهابات وضعیت بازار، بازرسی ها، کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت های مصوب کالاهای اساسی در محل فرمانداری برگزار گردید.  

• فرماندار شهرستان پیرانشهر:

▪️با فروشگاه‌های که در جهت التهاب و جو بازار و کم فروشی تلاش می کنند برخورد شود.

▪️قیمت های کالاهای اساسی بر اساس قیمت مصوب دولت به دست مردم برسد؛ با گران فروشی های جدای از قیمت های مصوب برخورد شود.

▪️اطلاع رسانی دستگاهای متولی امر بموقع و شفاف به مردم اعلام شود.

▪️مردم از مراکز دارای مجوز و مجاز مرغ فروشی ها خریداری کنند و تا حد امکان از خرید مکان های فروش مرغ زنده خودداری کنند.

▪️گشت های مستمر و حضور بازرسان در سطح بازار در جهت جلوگیری و برخورد با افزایش غیر قانونی قیمت ها و کم فروشی افراد سود جو و فرصت طلب انجام گیرد.

▪️در این شرایط نوسانات قیمت ها تا بهبود شرایط فعلی حضور بازرسان و دستگاهای مرتبط در کنار مردم و بازار لازم و ضروری است.

▪️مردم گزارش های خود از متخلفان، گران فروشی و کم فروشی ها در سطح بازار را با سامانه 124 در میان بگذارند.