بررسی زیرساخت های تردد زائرین اربعین با حضور مدیران استانی

بررسی زیرساخت های تردد زائرین اربعین با حضور مدیران استانی

 

 

درراستای اجرای مصوبات ستاد کمیته اربعین ، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری و مدیرکل بحران استان در پیرانشهر حضور یافتند و جلسه ای به ریاست فرماندار شهرستان پیرانشهر و باحضور شهرداران شهرهای جنوب استان تشکیل شد ومباحثی در خصوص زیرساخت های تردد شهری  و خدمات رسانی به زائرین اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

📆 دوشنبه 31 مرداد ماه 1401