💢مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان 29 اسفند ماه

🔸متقاضیان ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ساعت 24 امشب 29 اسفند 1400 فرصت دارند نام‌نویسی کنند

🔸متقاضیان ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ساعت 24 امشب 29 اسفند 1400 فرصت دارند نام‌نویسی کنند

💢مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان 29 اسفندماه

  🔸متقاضیان ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ساعت 24 امشب 29 اسفند 1400 فرصت دارند نام‌نویسی کنند. 

🔹با توجه به اظهارات معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ساعت 24 امشب به تاریخ 29 اسفند سال 1400 فرصت دارند تا در این طرح نام‌نویسی کنند. 

🔺بر این اساس متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند با مراجعه به سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی  saman.mrud.ir  نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.