🟢 بازدید از روند احداث دیوار ساحلی روستای پسوه؛

▪️ فرماندار پیرانشهر بهمراه بخشدار لاجان و رئیس بنیاد مسکن شهرستان از روند احداث دیوار ساحلی روستای پسوه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در جهت مهار خسارت های ناشی از وقوع سیل بازدید بعمل آوردند.

🔖 دوشنبه: ۸ آذرماه ۱۴۰۰
@Farmandari_piranshahr