گزارش تصویری از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان پیرانشهر

گزارش تصویری از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  در شهرستان پیرانشهر
گزارش تصویری از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان پیرانشهر راهپیمایی مردم همیشه در صحنه شهرستان پیرانشهر در یوم الله 22 بهمن

گزارش تصویری از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  در شهرستان پیرانشهر//
راهپیمایی مردم همیشه در صحنه شهرستان پیرانشهر در یوم الله 22 بهمن