بنا به دستور استاندار آذربایجان غربی:

◀ فردا ادارات آذربایجان غربی با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهند کرد

◀ فردا ادارات آذربایجان غربی با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهند کرد

🔺اطلاعیه//

◀ فردا ادارات آذربایجان غربی با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهند کرد.

🔹با دستور استاندار آذربایجان غربى ، فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در سراسر استان به جز شهرستان های ماکو و پلدشت در روز دوشنبه ٢٧ دی ماه ١٤٠٠ از ساعت ٩ صبح آغاز می شود .