جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای هفته منابع طبیعی و پویش کاشت نهال در شهرستان پیرانشهر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای هفته منابع طبیعی و پویش کاشت نهال در شهرستان پیرانشهر

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی لازم برای بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری جلسه ای به ریاست معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و با حضور بخشداران مرکزی و لاجان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، روسای ادارات در محل فرمانداری برگزار گردید.

در راستای اجرای پویش ملی ایران سرسبز و کاشت یک میلیارد نهال در سطح کشور، تخصیص سهمیه نهال در سال جاری با اولویت مناطق روستایی و محروم در شهرستان؛ برنامه ریزی، پیش بینی و تمهیدات لازم با هدف اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری طی این جلسه اتخاذ گردید.