پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت روز هوای پاک

پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت روز هوای پاک
"دنیای پاک و محیط زیست سالم از بزرگ‌ترین موهبت هایی است که خالق یکتا به بندگان خود عطا کرده است"

حفظ و پاسداشت این هدیه بزرگ الهی وظیفه‎ای است که بر دوش یکایک انسانها است.امروزه حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی آن به یکی از مهمترین مطالبات مردمی در سطح جهان تبدیل شده است.در این میان نقش هوای پاک از اولویت ویژه‌تری برخوردار است، چرا که این مهم تنفّس دمادم جامعه‌ بشری را در برمی‌گیرد.

تغییر سبک زندگی،توسعه حمل و نقل عمومی،کیفیت بخشی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک همه و همه از اقداماتی است که باید در این راستا به انجام رسانید.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز مهم، مراتب سپاس خود را از متولیان امر و مردم فهیم و همراه ابراز می‌دارم و برای شهر زیبایمان آسمانی آبی و هوایی پاک آرزو می‌نمایم.»

                  سید علی ترابی

         فرماندار شهرستان پیرانشهر