دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر؛

دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر؛

✍امروز دوشنبه 2٨ شهریور ماه، دیدار و ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با اقشار مختلف مردم  شهرستان در راستای پاسخگویی، راهنمایی و حل مشکلات مردمی در محل دفتر فرماندار پیرانشهر برگزار شد.

 

عمده مباحث مطرح شده از سوی مردم در این ملاقات عمومی در حوزه های مختلف مراتع ملی،  خدمات شهری و روستایی، مشکلات  تسهیلات اشتغالزایی، مسکن و وضعیت معیشت بود.

 

در این دیدارها دستورات لازم در خصوص رسیدگی به موارد مطرح شده؛ توسط فرماندار شهرستان به مراجع ذیربط جهت پیگیری صادر گردید.