بازدید فرماندار از نانوایی های سطح شهرستان

بازدید فرماندار از نانوایی های سطح شهرستان
"ترابی" فرماندار پیرانشهر به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.

در این بازدید ها که فرماندار به اتفاق مدیرکل غله و خدمات استان آذربایجانغربی و جمعی از مسئولین حضور داشتند،وضعیت،توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و همچنین برخی گلایه های مشاهده شد مورد بررسی قرار گرفت

ترابی ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشت و توزیع نان بصورت عادلانه در نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: ضروری است که بازدید ها و نظارت ها در این زمینه بصورت جدی صورت گیرد و نسبت به وضع ظاهری عرضه نان دقت نظر بیشتری شود،وی نسبت به بررسی نانوایی هایی که کیفیت پخت کمتری دارند تذکر داد.

ترابی با اشاره به وضعیت موجود نان در شهرستان اظهار داشت: سهمیه آرد نانوایی ها و نحوه پخت در حال حاضر نسبت به ماه های گذشته تغییر نکرده و هیچ گونه نوساناتی وجود ندارد.

فرماندار پیرانشهر با تاکید بر اینکه هیچ گونه دغدغه ای نسبت به کمبود آرد و نان در شهرستان بوجود نیاید گفت : رسما اعلام می کنیم که هیچگونه کمبود آرد و سهمیه نانوایی ها و همچنین افزایش قیمت نان در شهرستان نداریم