• جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا به ریاست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و با حضور فرماندار و اعضای شهرستانی بصورت ویدئو کنفرانس

• جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا به ریاست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و  با حضور فرماندار و اعضای شهرستانی  بصورت ویدئو کنفرانس