برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص گرامیداشت 13آبان در پیرانشهر برگزار گردید

جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی  در خصوص گرامیداشت 13آبان روز دانش آموز با ریاست فرماندار برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر اظهار داشت:هدف از تشکیل این جلسه را برگزاری باشکوه گرامیداشت روز 13 آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز) اعلام کرد،

در این جلسه حاضرین به بحث و بررسی و ارایه راهکار و پیشنهاد در جهت هرچه بهتر برگزار کردن این مراسم پرداختند