▫️برگزاری جلسه بررسی مشکلات تلفن همراه و توسعه زیر ساخت های ارتباطی شهرستان پیرانشهر به ریاست "ترابـی" فرماندار پیرانشهـر و با حضور مهندس حسین پور و مدیر عامل شرکت مخابرات استان، بخشداران مرکزی و لاجا

▫️برگزاری جلسه بررسی مشکلات تلفن همراه و توسعه زیر ساخت های ارتباطی شهرستان پیرانشهر به ریاست "ترابـی" فرماندار پیرانشهـر و با حضور مهندس حسین پور و مدیر عامل شرکت مخابرات استان، بخشداران مرکزی و لاجا
✍جلسه با ارائه گزارش "ترابی" فرماندار پیرانشهر از وضعیت و مشکلات پیش روی عدم آنتن دهی و زیر ساخت های سیستم مخابرات شهرستان و گزارش بخشداران مرکزی و لاجان از مشکلات و وضعیت موجود آنتن دهی در روستاها شروع و موارد فوق مورد بحث و بررسی در جلسه قرار گرفت.

حوزه شهـری:

🔸توسعه سیستم آنتن دهی و اینترنت در مناطق حاشیه شهر 

🔸توسعهVDSL در خصوص توسعه اینترنت پرسرعت

در حوزه روستایی:

🔸ترمیم وبازسازی قطعی کابل های ارتباطی تلفن ثابت

🔸توسعه اینترنت و رفع مشکلات آنتن دهی در روستاها

در حوزه ارتباطات سیار :

🔸مشکل باطری در اکثر سایت های روستایی

🔸 عدم وجود اینترنت در اغلب سایتهای روستایی و درخواست نصب تجهیزات وایفای

🔸مشکل آنتن دهی مسیر های جاده پیرانشهر - نقده و تقویت اینترنت در پایانه مرزی تمرچین