برگزاری راهپیمایی خود جوش مردمی

برگزاری راهپیمایی خود جوش مردمی
گزارش تصویری از مردم شهرستان پیرانشهر در محکومیت اغتشاشگران

امروز5 آذر ماه راهپیمایی خود جوش مسئولین و مردم شهرستان پیرانشهر برای حمایت از امنیت و اقتدار کشور و محکومیت هرگونه اغتشاش و نا امنی و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران