اولین جلسه شورای ثبت احوال شهرستان به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان برگزار شد

اولین جلسه شورای ثبت احوال شهرستان به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان برگزار شد

 

شورای ثبت احوال شهرستان به منظور بررسی، مشکلات حوزه ثبت احوال تشکیل شد.

 

منگور کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بر همکاری و هماهنگی دستگاههای عضو شورا در ثبت وقایع چهارگانه تاکید نمود و خواستار تسریع در ساماندهی غسالخانه‌ی آرامستانهای شهرستان شد.

 

📆 پنج‌شنبه 20 مرداد ماه 1401