برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر ، جلسه شورای ترافیک شهرستان با ریاست اسماعیلی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری پیرانشهر با حضور اعضا تشکیل گردید. 

 

این جلسه به منظور بررسی ترافیک مسیرهای درون شهری و بین جاده ای تردد زائرین اربعین تشکیل گردید. 

 

📆 سه‌شنبه ٨ شهریور ماه 1401