ملاقات مردمی با فرماندار شهرستان پیرانشهر...

 

🔸ملاقات عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسایل و مشکلات آنان در محل فرمانداری برگزار شد.

 

شایان ذکر است فرماندار شهرستان پیرانشهر هر هفته در ملاقات مردمی به درخواستهای شهروندان و مراجعه کنندگان رسیدگی می کند.

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر