به روال هر هفته ملاقات عمومی اقشار مختلف مردم و دیدار چهره به چهره با آقای ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر.

 

ساختمان فرمانداری//