🔹حضور فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی در روستای پسوه...

 

 🔹 فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی ، بخشدار لاجان ، مدیر بنیاد مسکن شهرستان،اعضای شورای اسلامی و شهردار گردکشانه از روستای پسوه بازدید نمودند.

این بازدید در راستای بررسی،نحوه روند اجرای دیوار ساحلی و احداث ساختمانهای افراد خسارات دیده روستای پسوه در جریان سیل سال جاری و همچنین وضعیت پروژه های بنیاد مسکن و اجرای طرح هادی در سطح روستاهای بخش لاجان صورت گرفت.

در پایان این بازدید،ترابی فرماندار پیرانشهر از خدمات ارزنده بنیاد مسکن در روستاها که باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها ، تثبیت جمعیت در روستاها،ساماندهی و رفع مشکلات روستائیان شده است تقدیر نمود.